Szanowni Państwo,

Informujemy, że w celach wymienionych poniżej F.H.U. ADARI z siedzibą w Tychach, może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer dowodu osobistego (dotyczy zleconych odbiorów towarów).

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. ADARI z siedzibą w Tychach, ul. Jagiełły 56, kod pocztowy: 43-100 Tychy, która nie powierza, nie udostępnia i nie sprzedaje zebranych danych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: 695-888-876, e-mail: adari@adari.com.pl

Polityka ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie www.adari.com.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane.

a) w celu przesyłania Państwu informacji handlowych dotyczących produktów i usług F.H.U. ADARI, w tym w formie marketingu bezpośredniego, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe będą w tym celu przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

b) w celu wykonania umowy F.H.U. ADARI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.) RODO, przez okres obowiązywania umowy.

c) w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów F.H.U. ADARI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rodo.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

  1. 4. Mają Państwo prawo do:

    a) żądania od F.H.U. ADARI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

    b) przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadku, gdy są one przez F.H.U. ADARI. przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda;

    c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego;

    d). cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

  2. 5. Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.